Samuel Sommer - 1. november 2019

VIDEO: Har din virksomhed backup?

Tab af forretningsdata kan være livstruende for en virksomhed. Tab af de data som er registeret i økonomisystemet, udviklingsafdelingens tegninger og kalkulationer, informationer vedr. modtagne ordrer, rabataftaler med leverandører, lagerstatus etc. kan medføre store omkostninger og gener i den daglige drift. I værste tilfælde kan tab af data medføre at virksomheden må lukke.Video: Teknisk chef, Christoffer K. Jakobskoen fortæller om vigtigheden af backup og fjernbackup.


Datane i sig selv repræsenterer i mange tilfælde meget større værdi end man er opmærksom på i dagligdagen. F.eks. genererer en udviklingsafdeling med 3 medarbejdere snildt data til en værdi til 1,5 – 2,0 mio. kr. om året. Akkumuleret over 3 år har disse data således en værdi på 5 mio. kr.

Der er mange måder data kan beskadiges eller tabes på. IT-brugere kan uforvarende slette data, de medier som data er lagret på kan gå i stykker. IT- kriminelle kan bryde ind i IT-systemerne og kryptere data således dataene bliver ulæselige. Endelig kan der ske vand eller brandskader på den bygning hvor IT-udstyret (PC´ere, servere og/eller disksystemer) er installeret.

For at sikre sig mod tab af data er det nødvendigt at have flere kopier af dataene. Dvs. have en backup af data. Dette indebærer at backup faciliteter skal etableres, medarbejderne skal huske at gennemføre backuprutiner, herunder at kontrollere at backuppen er gennemført samt sørge for at en kopi af backuppen findes uden for huset – på en anden matrikel.

Med fjernbackup får du en effektiv backup hvor data gemmes i SystemGruppens datacenter og du bliver fri for at tænke på backup i dagligdagen.

Vær på forkant med dine digitale muligheder

Tilmeld dig SystemGruppens nyhedsbrev

Du får:

  • IT-nyheder, du kan bruge i din virksomhed
  • Konkret, forståelig og brugbar viden om IT-løsninger
  • Inspiration til nye, digitale muligheder
  • 1 nyhedsbrev om måneden

Få en uforpligtende snak om dine muligheder

Lag 18
Vær’ på forkant med dine digitale muligheder – Tilmeld dig vores nyhedsbrev