SystemGruppen A/S får endnu en hosting kunde

Furn Consult er en betydningsfuld aktør på det europæiske møbelmarked, med medarbejdere i Danmark, Kina, Baltikum og Malaysia. Et stabilt IT system, som kan tilgås fra de forskellige kontorer samt fra de steder i verden hvor Furn Consults rejsende medarbejdere befinder sig er kritisk for Furn Consults daglige drift.

Furn Consult har haft en hostet løsning hos en anden udbyder i en årrække. I forbindelse med opgradering af systemet valgte Furn Consult at afbryde samarbejdet med den tidligere hosting udbyder til fordel for SystemGruppen. Begrundelsen for dette valg var, at SystemGruppen kunne levere præcis den løsning som Furn Consult ønskede samtidig med at SystemGruppen tilbyder den personlige service med tilhørende nærhed som Furn Consult søgte.

Adm. direktør Benny Sørensen udtrykker stor tilfredshed med skiftet. “Jeg har oplevet rigtig dygtige medarbejdere som med sikker hånd har sørget for at flytte os til den nye IT platform hos SystemGruppen. Systemet kører meget stabilt med god performance uanset om vi kobler op i Danmark eller fra de forskellige lande som vi opererer i. Jeg oplever det rigtigt positivt, at hvis vi har nogle spørgsmål til vores IT kan vi nu kontakte mennesker som vi kender og som evner at hjælpe os, hurtig og effektivt.