Fjernbackup

Med en nem og sikker fjernbackup fra SystemGruppen risikerer du ikke at miste forretningskritiske data.

Data repræsenterer stor værdi

Tab af forretningsdata kan være livstruende for en virksomhed. Tab af de data som er registeret i økonomisystemet, udviklingsafdelingens tegninger og kalkulationer, informationer vedr. modtagne ordrer, rabataftaler med leverandører, lagerstatus etc. kan medføre store omkostninger og gener i den daglige drift. I værste tilfælde kan tab af data medføre at virksomheden må lukke.

Dataene i sig selv repræsenterer i mange tilfælde meget større værdi end man er opmærksom på i dagligdagen. F.eks. genererer en udviklingsafdeling med 3 medarbejdere snildt data til en værdi til 1,5 – 2,0 mio. kr. om året. Akkumuleret over 3 år har disse data således en værdi på 5 mio. kr.

Der er mange måder data kan beskadiges eller tabes på. IT-brugere kan uforvarende slette data, de medier som data er lagret på kan gå i stykker. IT- kriminelle kan bryde ind i IT-systemerne og kryptere data således dataene bliver ulæselige. Endelig kan der ske vand eller brandskader på den bygning hvor IT-udstyret (PC´ere, servere og/eller disksystemer) er installeret.

For at sikre sig mod tab af data er det nødvendigt at have flere kopier af dataene. Dvs. have en backup af data. Dette indebærer at backup faciliteter skal etableres, medarbejderne skal huske at gennemføre backuprutiner, herunder at kontrollere at backuppen er gennemført samt sørge for at en kopi af backuppen findes uden for huset – på en anden matrikel. Med fjernbackup får du en effektiv backup hvor data gemmes i SystemGruppens datacenter og du bliver fri for at tænke på backup i dagligdagen.

Hvorfor er backup vigtigt?

Ikke alle virksomheder har backup på deres data. Hos SystemGruppen er vi klar over problemstillingen. Se videoen, hvor vi fortæller om vigtigheden ved backup og fjernbackup. 

En effektiv fjernbackup ved udefrakommende trussler

Mange virksomheder rammes dagligt af Ransomware, hvor adgangen til data bliver krypteret, og kriminelle kræver betaling for at give adgang igen. Med SystemGruppens effektive fjernbackup med automatiske, trinvise backups i flere versioner vil man typisk være i stand til at genskabe det datagrundlag, der er blevet krypteret af angriberne.

Udover IT-kriminalitet kan der også være risiko for oversvømmelser, brand og tyveri. Det vil sige, dér hvor IT-udstyret bliver ødelagt eller fjernet, således at du ikke engang har muligheden for at komme i besiddelse af sikkerhedskopierede data. Her kan fjernbackup fra SystemGruppen også komme til sin ret.

SystemGruppens fjernbackup foregår via internettet, hvor data på aftalte tidspunkter overføres til SystemGruppens datacenter. Backup’en foregår helt automatisk, og du er fri for at tænke på båndrutiner og opbevaring af virksomhedens backupmedier.

Vi har løsninger til backup på fil niveau, eller backup af hele virtuelle servere. Vi kan også tage backup af Exchange og SQL servere. Backuppen placeres i vores datacenter, hvor den er i trygge hænder.

Overlad ansvaret for backup til SystemGruppen.