Kender du heller ikke begreberne i IT-verden?

Hvad betyder begreberne?

Cloud (computing)

Cloud Computing er det der kaldes ”skyen” på dansk. Cloud er et begreb, som dækker over levering af software, service og tjenesteydelser via internettet. Hosting, hvor virksomhedens server er placeret i et eksternt datacenter, er således i sin natur Cloud Computing = I skyen.

Cloud Computing findes imidlertid i mange afskygninger. Således er Cloud Computing en fællesbetegnelse for forskellige leverancemodeller inden for IT. Eksempler på disse leverancemodeller er SaaS, PaaS og IaaS.

Leverancemodeller

Software, som en tjeneste, er en softwarelicenserings- og leveringsmodel, hvor software er licenseret på abonnementsbasis og er centralt hostet. Det kaldes undertiden som "on-demand software" og blev tidligere omtalt som "software plus services" af Microsoft.
Eksempler på Software as a Service er Office 365, Dynamics 365 Business Central, e-conomic, Saleforce

Platform, som en tjeneste, bliver også nogle gange kaldet applikationsplatform som en tjeneste eller platformbaseret service. PaaS er en kategori af cloud computing-tjenester, der giver en platform, hvor kunderne får mulighed for at udvikle, afvikle og administrere applikationer uden at skulle varetage den komplekse opgave, som ligger i at etablere og vedligeholde den underliggende IT-infrastruktur (netværk, servere og disksystemer). Med PaaS har du typisk adgang til IT-infrastruktur, hvor programmer kan udvikles og afvikles, operativsystem, databaser, web server m.m. PaaS anvendes primært af virksomheder, som udvikler systemer / programmer. Eksempler på PaaS er: Microsoft Azure, AWS Elastic Beanstalk, Force.com, Google App Engine.
Infrastructure as a service (IaaS) er en IT-infrastruktur, der leveres og administreres over internettet og er dermed øjeblikkelig tilgængelig for den, som har brug for servicen. IaaS skaleres hurtigt op og ned med efterspørgsel, så du kun betaler for det, du bruger. IaaS sparer dig for omkostninger og kompleksitet ved at købe og styre dine egne fysiske servere og anden datacenterinfrastruktur. Hver ressource (netværk, servere, disk-plads) tilbydes som en separat servicekomponent, og du behøver kun at leje den enkelte komponent, så længe du har brug for den. Microsoft Azure er et eksempel på en udbyder af Iaas. Azure administrerer infrastrukturen, mens SystemGruppen installerer, konfigurerer og administrerer operativsystemer og i det omfang, du ønsker det. Også dine applikationer (ERP system, databaser, kontorapplikationer).

Private cloud

En privat cloud består af ressourcer til cloudbaseret databehandling, som udelukkende bruges af en enkelt virksomhed eller organisation. I modsætning til offentlige skyer, der leverer tjenester til flere organisationer, er en privat sky dedikeret til behovene og målene for en enkelt organisation.

Den private cloud kan være fysisk placeret i virksomhedens lokale datacenter, eller den kan være hostet i SystemGruppens datacenter, som ligger i Danmark.

Fordele ved private cloud

✔   Fokus – fokusér på din forretning, overlad IT-drift til professionelle

✔   Økonomisk stabilitet – kend din IT-omkostninger, ingen uforudsete udgifter

✔   Fleksibilitet – du kan tilpasse tingene til dine særlige behov

✔   Kontrol – du har kontrollen, ressourcerne deles ikke med andre

✔   Skalérbarhed – private clouds har samme skalerbarhed som offentlige clouds

Public cloud (Offentlig cloud)

Offentlige clouds er den mest almindelige form for cloudbaseret databehandling. De cloudbaserede ressourcer (som servere og lager) ejes og drives af en tredjepartsudbyder af cloudtjenester, og de leveres via internettet. 

I forbindelse med en offentlig cloud ejes og drives al hardware, software og anden understøttende infrastruktur af cloududbyderen. I en offentlig cloud deler du hardware, lager og netværksenheder med andre organisationer eller "lejere" i cloudmiljøet.

Microsoft Azure er et eksempel på en offentlig cloud.

Fordele ved public cloud

✔   Lavere omkostninger – det er ikke nødvendigt at købe hardware eller software, og du betaler kun for de tjenester, du bruger.

✔   Ingen vedligeholdelse – din tjenesteudbyder står for vedligeholdelsen.

✔   Næsten ubegrænset skalerbarhed – der findes on demand-ressourcer, der kan imødekomme dine virksomhedsbehov.

✔   Høj pålidelighed – et kæmpe netværk af servere fungerer som sikkerhed, hvis der skulle opstå fejl

Hybrid cloud

Hybrid Cloud miljøet kaldes ofte "det bedste fra begge verdener" og kombinerer infrastrukturen i det lokale miljø – eller de private clouds – med offentlige clouds, så organisationer kan høste fordelene ved begge. I en hybrid cloud kan data og programmer flyttes mellem private og offentlige clouds for at tilføre hybrid clouds større fleksibilitet og flere udrulningsmuligheder.

Du kan f.eks. bruge den offentlige cloud, hvis du har store datamængder, men ikke behov for stor sikkerhed, f.eks. webbaseret mail, og den private cloud (eller en anden infrastruktur i det lokale miljø) for følsomme, virksomhedskritiske handlinger, f.eks. økonomisk rapportering.

I en hybridcloud er "cloud bursting" også en mulighed. Det er når et program eller en ressource kører i den private cloud, indtil der kommer en kraftig stigning i efterspørgslen (f.eks. sæsonbetonede begivenheder som onlineshopping eller indberetning af skat), hvor organisationen kan "burste gennem" til den offentlige cloud for at anvende yderligere ressourcer til databehandling.

Fordele ved hybrid cloud

✔ Styring – din organisation kan bevare en privat infrastruktur til følsomme aktiver.

✔ Fleksibilitet – du kan drage fordel af yderligere ressourcer i den offentlige cloud, når du har brug for dem.

✔ Omkostningseffektivitet – med muligheden for at skalere til den offentlige cloud betaler du kun for ekstra behandlingskraft, når du har brug for det.

✔ Nem migrering – overgangen til cloudmiljøet behøver ikke at betyde en stor omvæltning, da du kan migrere lidt efter lidt – og overføre arbejdsbelastninger efterhånden.

On-premise

On-premise betyder i grunden blot, at du har din egen server eller servere, som er placeret i din virksomheds lokaler. Med egen server sker al programafvikling og opbevaring af data således på en server eller servere, som står i virksomhedens egen bygning eller lokaler.

Fordele ved egen server

✔   ”Se hvad du får” – serveren står hos dig, let at forholde sig til

✔   Kontrol – du ved nøjagtig hvor dine data bliver opbevaret

✔   Sikkerhed – hvis jeres branche har strenge regelkrav

✔   Selvstændighed – du kan godt lide, at I driver det selv

✔   Hurtigere systemer – server står tæt på produktionsmaskiner

Lad os rådgive dig - book en vejledning

Vi er klar til at snak vedrørende dine muligheder. Vi har cloud-eksperter klar, som gerne kommer ud til jer, for at se, analysere og vurdere jeres nuværende IT-infrastruktur. Efterfølgende kommer vi med forslag til en fremtid løsning som tilgodeser både de praktiske behov og økonomi.

Udfyld felterne, så ringer vi dig op hurtigst muligt.