Certificeringer

ISAE 3402 og 3000 erklæringer

SystemGruppen har en ISAE 3402 erklæring som tager sit afsæt i ISO 27001 vedr. information og datasikkerhed. Grundlaget for erklæringen er en grundig beskrivelse af SystemGruppens driftsmæssige processer og procedurer, IT-sikkerhedspolitikker og beredskabsplaner.

Hertil kommer at SystemGruppen løbende dokumenterer alle driftshandlinger. Erklæringen udstedes hvert år på baggrund af en omfattende revision fra en ekstern revisor.  

Udover ISAE 3402 erklæringen har SystemGruppen en ISAE 3000 erklæring vedrørende SystemGruppens håndtering af persondata.

I kraft af ISAE 3402 og 3000 erklæringerne har SystemGruppen en effektiv kvalitetstyring og kvalitetssikring af sit arbejde med hosting og IT-drift.