NordicScreen

Intelligente skærmløsninger

Byd dine gæster velkommen med intelligente informationsskærme og check-in løsninger eller design skærme til intern kommunikation i virksomheden med en professionel og brugervenlig løsning. Mulighederne er mange.

LogoNS-lille

Q-Play Infoskærme

Kun fantasien sætter grænser for, hvad en intelligent infoskærm kan bruges til. Skærmen kan være det første, der byder gæster velkomne i virksomheden, præsentere produkter eller nyheder, mens de venter, give vigtige oplysninger til personale, eller gøre opmærksom på fødselsdage, fravær eller dagens omsætning på kontoret.

Q-Desk Check-In løsninger

Check-in skærmene fungerer som en digital receptionist, der byder gæster velkomne og giver dem mulighed for relevante registreringer. Gæster kan eksempelvis finde vedkommende, de har møde med, via en kalender integration, finde vej i bygningen eller registrere deres parkering. Det er også muligt at kombinere løsningen med informationer fra Q-play infoskærmene.

Q-Cal Møderumsskærme

Møderumsskærmene med touchskærm giver en brugervenlig løsning til overblik og styring af aktiviteter i lokalerne. Skærmene kan vise, hvornår lokaler er optagede, kommende møder, hvilket udstyr, der er tilgængeligt i lokalet, og kan integreres med Mødebookingssystem og kendte kalenderløsninger, så der skabes overblik både på skærmen og fra medarbejderes computere.

Integrationer sikrer optimal udnyttelse

Integration med virksomhedens systemer sikrer, at oplysninger på skærmene er opdaterede og relevante, og kalendersynkronisering kan være en stor hjælp i hverdagen, når det bruges med check-in og møderumsskærme.

Der arbejdes altid på integrationer med de mest populære systemer, og SystemGruppens teknikere kan hjælpe dig med at sætte det hele op, i en brugervenlig løsning.

Populære integrationer:

  • Microsoft Exchange
  • Office 365
  • Google Calender
  • Excel
  • E-conomic
  • Lotus