Request for change (RFC)

Webformular benyttes ved brugeroprettelser. Kan kun udfyldes af personer som er persongodkendt.

Vælg Change Request typen og sæt kryds nedenfor:


Beskrivelse af Change typerne:

Emergency Change: ved system kritiske fejl som kræver en rettelse for løsning af fejlen. Denne type Change kræver godkendelse af en system ansvarlig ved SystemGruppen og kan herefter udføres ASAP. (f.eks. ved serverfejl som kræver installation af hotfix)

Normal Change: ved ændringer på systemet af normal karakter, herunder
forbedringer, tilretninger og oprydning efter kundens eller SystemGruppens ønske. RFC skal sendes til en systemansvarlig mindst to døgn før servicevinduet. Change må ikke udføres før den er godkendt af en systemansvarlig ved SystemGruppen og den IT
ansvarlige ved kunden. (f.eks. installation af ny software og opdatering af software)

Standard Change: Rettelse som ikke kræver godkendelse. Skal kædes sammen med
en Normal Change som tidligere er blevet godkendt af en systemansvarlig. RFC erprimært til dokumentation. (f.eks. ved aktivering af en funktion på en terminal server, som allerede er blevet godkendt i en Normal Change, eller gentagne patch
opdateringer)Systemansvarlige hos SystemGruppen

Rasmus Grønkjær, tlf. +45 24865038, mail: rgr@systemgruppen.dk
Godkendt af

Clear Underskrift af IT-ansvarlige