christoffer-systemgruppen phone-icon Har du brug for hjælp?
70 25 55 01
Vi står til rådighed 24/7
E-mail: support@systemgruppen.dk
certifikat-barracuda certifikat-microsoft certifikat-m-dynamics

Datacenter

SystemGruppen har lejet sig ind i Athena IT-Group datacenter. Datacenteret er placeret i Nationalbankens tidligere pengedepot i en 1300 m2 armeret boks under jorden i Odense. På både almindelig drift/hosting og backup produktion udføres der årlig revision og 3411B revisionserklæring med udgangspunkt i DS484:2005 (ISO 27001).

Datacenteret er topmoderne og der er investeret betydelige midler i at centeret på alle måder fremstår som et af de mest professionelle og sikre i Danmark. Datacenteret er bygget op på hardware fra markedsledende leverandører indenfor alle områder, herunder Servere, SAN, Netværk m.m.. I kombination hermed benyttes de bedst egnede værktøjer og software fra førende aktører til overvågning, kapacitetsrapportering og backup.

Alle systemenheder (netværk, servere, storage og SSL VPN) er redundante med automatisk fejl over.

Sikkerhed

Desuden har Athena den internationale 3411b IT-revisionserklæring, som betyder, at en overordnet risikovurdering er blevet foretaget og handlingsplaner er implementeret for at imødegå relevante risici.

Som markedets strenge krav fordrer, anskuer vi sikkerhed ud fra tre forskellige dimensioner: Fysisk sikkerhed, logisk sikkerhed og administrativ sikkerhed.

Fysisk sikkerhed dækker blandt andet over tiltag til sikring af den fysiske adgang til datacentret, såsom hærdede ståldøre og -vægge m.v. Herudover kommer også tiltag til sikring af strømsystem bestående af UPS og dieselgenerator, men også redundante køleanlæg, fugtighedskontrol, samt Argonite brandsikringsanlæg, som kan kvæle enhver ild uden at ødelægge infrastrukturen. Endeligt er der under denne dimension også indeholdt videoovervågning og alarmer.

Logisk sikkerhed omfatter bl.a. mulighed for redundante, dedikerede firewalls. Hertil kommer redundante miljøer bestående af spejlede diske og mulighed for servere i clustere, som kan sikre operativsystemer, applikationer, data m.v. Herudover dækker denne dimension også over elementer som internet connectivity, samt backup, som beskrives yderligere neden for i et separat afsnit. Endeligt omfatter logisk sikkerhed også kapacitetsstyring, som er et tiltag til sikring af performancekrav. Mere specifikt overvåges RAM, diskplads, services og linjekapacitet konstant, således at risikoen for nedbrud og tab af data reduceres til et absolut minimum.

Administrativ sikkerhed dækker, som navnet antyder, over forskellige tiltag af mere administrativ karakter. Dels skal alle medarbejdere med adgang til datacentret cleares, jævnfør en formel procedure, dels er al adgang til kunders og egne netværk underlagt stærk central administration. Herudover er der naturligvis skrappe procedurer for og krav til passwords til sikring af servere, arbejdsstationer og terminaler.

Backup

Backup tages vha. et revisionspåtegnet IBM Tivoli Storage Manager baseret backup-system. Data lagret på backup-systemer sikres på et meget højt niveau jævnfør de tekniske kapaciteter i Tivoli-systemet. Data opbevares i det særligt sikrede miljø – og dubleres på fysisk adskilte lokationer, beskyttet mod både tyveri, brand, strømafbrydelser og oversvømmelse. Der er som en del af løsningen altid minimum 3 ugers backup-historik, men det nærmere sikkerhedsniveau for backup i forhold til versionering, arkivering m.m. aftales altid for den enkelte kunde med backup-teknikerne. I tillæg til backup kan der eksempelvis foretages månedlig restore test baseret på backupdata af udvalgte servere. Denne restore test producerer desuden en test-rapport som over for slutkunden, og dennes revisorer påviser backuppens validitet.

Hostingmærket certificeret

Hostingmærket er det nye kvalitetsmærke for IT-hosting, der gives til hostere, som kan dokumentere, at de har styr på sine processer. Det har Athena.  Hostingmærket forudsætter, at Athena har beskrevet sine processer ud fra regelsættet i ISO27002-standarden, og at disse beskrivelser og processerne bag bliver revideret af en autoriseret revisor med speciale i IT. Ligeledes forudsætter Hostingmærket, at udbyderens  økonomi og forsikringsforhold er solide, også fremadrettet, og at der ikke skyldes penge til det offentlige.

Hostingmærket gives af Brancheforeningen for IT-Hostingvirksomheder i Danmark (BFIH), som Athena har været medlem af siden 2012. Brancheforeningen har til formål at gøre det lettere for købere af IT-hosting at gennemskue kvalitet og sikkerhed.

© Copyright - SystemGruppen